X × A4

Canson-Papier, mi-teintes, # 506 (feldmohnrot), 29,7 × 21 cm, geschnitten
500 × 400 × 750 cm
Galerie Lelong, Zürich

Im Kontext der Ausstellung ‚Addicted to Paper‘

Serie X × A4